Velkommen til kretstinget 2022

Postet av Nordland Bedriftsidrettskrets den 18. Feb 2022

Kretsting for Nordland Bedriftsidrettskrets

Vi har den glede å innkalle til kretsting for Nordland Bedriftsidrettskrets. 

TID: Tirsdag 22. mars 2020 kl. 18.00

Sted: Idrettens Hus Aspmyra
 

Forslag
 Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må sendes til Nordland Bedriftsidrettskrets:

nordland@bedriftsidrett.no
 
Forslagsfrist er 8. mars 2022
 
Fullstendig saksliste med beretning vil bli tilsendt innen 15. mars og gjøres også tilgjengelig på vår hjemmeside.Frist for påmelding er 8. mars 2022
Påmelding sendes til
nordland@bedriftsidrett.no
 
(Lagsnavn, navn, e-post, tlf.nr.)

Representasjon
 
I henhold til Nordland Bedriftsidrettskrets lover har alle lag anledning til å stille med representanter etter følgende skala:

 • Grunnrepresentasjon for lag inntil 50 medlemmer: 2 representanter
 • I tillegg for lag med over 51 medlemmer: 1 representant

Husk at representasjon må være i henhold til NIF’s lov § 2.4 kjønnsfordeling.

Lag som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen, vil ikke få sine representanter godkjent.

Kretstinget
 
Kretstinget er Nordland Bedriftsidrettskrets høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsen videre arbeid vedtatt, og det er også her retningslinjer for de neste 2 år blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på kretstinget. 

Vi håper ditt lag vil bli representert på vårt kretsting.

Saksliste

 1. Åpning
 2. Godkjenning av
  1. Fullmakter
  2. Saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent
  4. Valg av sekretær
 3. Styrets beretning 2020 og 2021
 4. Regnskap og rapporter fra revisor
 5. Innkomne forslag
 6. Fastsette kontingent
 7. Ny lovnorm for NBIK
 8. Valg

Avslutning


 Enkel bevertning under møtet. Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.