Medlemskontingent

Alle bedriftsidrettslag betaler en årlig medlemskontingent. Pris varierer med antall medlemmer i klubben.

Vi er en ideell organisasjon. Inntektene bruker vil til å drifte og utvikle medlemstilbudet.

Kontingenter for 2022 er som følger: