• Hos bedriftsidretten er aktivitetene lavterskel 
 • Aktiviteten tilpasses den enkeleltes nivå og forutsetninger 
 • Det er enkelt å delta på våre aktiviteter 
 • Våre aktiviteter skaper sosial tilhørighet
 • Det er en arena for nye bekjentskaper, trivsel og mestring 
 • Vi garanterer aktivitetsglede
 • Det er en effektiv og enkel måte å være i fysisk aktivitet
 • Rimelig på pris og god kvalitet

Personlig gevinst av å være jevnlig i fysisk aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet har mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse og kan gi:

 • Positiv effekt på stress og smerter
 • Forbedret søvn
 • Positiv innvirkning på humøret og personlig velvære. 
 • Gir energi og overskudd i hverdagen
 • Å trene sammen med noen bidrar til økt trivsel og godt humør. 
 • Skaper sosialt felleskap på arbeidsplassen
 • Gjør hodet mer mottakelig til læring og bedrer konsentrasjon
 • Forebygger sykdom. Regelmessig fysisk aktivitet styrker immunforsvaret på sikt. Minsker risiko for alvorlige sykdommer som hjerte-/karsykdommer, muskel-/skjelettlidelser, depresjon, overvekt, høyt blodtrykk, diabetes type 2, visse typer kreft og over 30 andre ulike diagnoser/tilstander
 • Bedrer livskvaliteten, økt psykisk velvære, bedre generell fysisk helse, bedre selvbilde og bedre selvtillit
 • Fysisk aktivitet er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser 

Regelmessig fysisk aktivitet er oppskriften for verdens mest effektive vidunderkur, og husk: All aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, og det er aldri for sent å begynne!

De vanligste årsakene til korttidssykefravær hos en arbeidstaker er muskel-/skjelettlidelser og psykiske lidelser. Disse årsakene kan ha utspring fra arbeidets natur, og miljø. Dårlig arbeidsstilling, belastende arbeid, press, stress og angst som følge av arbeidet.

Fysisk aktivitet har dokumentert positiv effekt på begge hovedårsakene, og derfor er det lønnsomt for en arbeidsgiver å legge til rette for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. 

Benytt gjerne fraværskalkulatoren og finn ut hvor mye din bedrift kan spare på å få ned sykefraværet. https://aktimed.no/sykefravaerskalkulator/ 


Se våre aktiviteter