Gladmelding! Vi skal arrangere løp igjen!

Postet av Nordland Bedriftsidrettskrets den 14. Mai 2020

Denne uka kom svaret vi har jobbet hardt for å få. Vi har fått tillatelse til å gjennomføre fysiske løp igjen. Bare å finne frem løpeskoene og gjøre deg klar!

Løpene som skal gjennomføres!

- 27. og 28. mai – Hopen runden. 4,2 KM. Denne løypen er kjent for alle som har deltatt på gampen tidligere. Med en endring for å ivareta smittevernet. Start blir flyttet til etter innkjøringen med Sildstengveien. Mål på samme plass som tidligere. 

-  3. og 4. Juni – Grønnåsen runden. 5,4 KM. Start på Turstien bak Grønnåsen skole. Løypen går opp mot Bestemorenga. Og svinger etter hvert ned på Soløyvannsveien og tilbake til Grønnåsen skole.

- 10. 11. og 12. Juni – Svartnes 6,6 KM– Løypa går ned Mjåvassveien til Svartnes og følger en opparbeidet ski/Hestevei til travbanen og ut på Soløyvannsveien, under skibruen og en liten rundet på Bestemorenga før målgang ved Bestemorstua.

- 17. og 18. Juni – Skarmoen 1,15 KM – Løypa går fra Soløyvannsveien og opp Skarmoen Alpinanlegg. Målgang på toppen av bakken. – Deltakerne går heistrasen ned igjen.

Når du melder deg på må du velge hvilken pulje du ønsker å løpe i. Vi ber deg om å være nøye på hvilken dato og klokkeslett (pulje) du er påmeldt i.


Godkjennelsen fra lokale helsemyndigheter er kommet frem gjennom hardt arbeid og god dialog, og ikke minst alle de flinke menneskene i landet som har overholdt retningslinjene for smittevern.Vi ber derfor at dere fortsetter å er like flinke i tiden framover, og for de av dere som skal løpe ber vi dere sette dere inn i retningslinjene våre og følge dem.


Tiltak vi som arrangør har gjort:
- Finne tilfredsstillende løyper der det ferdes relativt lite andre brukere/publikum. Derfor vil det være 3 helt nye løyper og 1 løype de fleste kjenner fra før. Løypene må være bred nok til at passering kan skje med minst 2 meters avstand. Ved utholdenhetsidrett er det anbefalt minst 2 meter avstand mellom deltakerne.

- For å arrangere et løp, må vi dele startfeltet i 8 puljer på maks 30 deltakere i hver av dem. Puljene får en egen starttid slik at det kun er en pulje i området på samme tid. Det vil kun være mulighet for intervallstart. Det vil si at en og en løper starter omgangen med 30 sekunders mellomrom. Eksempel vis: 17.00.00, 17.00.30, 17.01.00 osv...
Oppvarming skal skje før dere ankommer området, Hvis dere skal varme opp på stedet, skal det skje på oppmerket område for oppvarming.

- Deltakerne stiller opp i riktig rekkefølge med med 2 meters avstand mellom deltakerne. En funksjonær vil ha ansvaret for orden i rekken. Deltakerne selv må være klar til sitt start tidspunkt.

- Ved endt løp må deltakerne forlate målområdet umiddelbart. Med dette menes det at ingen skal ligge, eller være til hinder for andre deltakere som kommer i mål. Jogg gjerne 50 meter bort fra målområdet før du stanser. En funksjonær vil sørge for at ingen oppholder seg i målområdet unødvendig.

- Kun enkeltpåmeldinger er tillatt, disse gjøres via påmeldingsystemet til EQ-Timing. PÅMELDINGEN STENGER DAGEN FØR LØPET.
Dette gjøres for å sikre god smittesporing dersom det skulle oppstå smitte. Vi vil til en hver tid ha god oversikt over hvem som løper, når de løper og hvem de løper sammen med.

- Det vil ikke være servering av vann eller frukt, Det vil ikke være mulighet for å kaste søppel i området. Etter endt løp skal deltakerne ta startnummeret hjem og kaste det hjemme. Deltakerne skal ikke berøre noen kontaktflater annet enn en ferdig merket konvolutt som er pakket på forhånd av oss med hansker på.

- NBIKs ansatte/Frivillige bruker hansker ved utdeling av startnummer og ved oppsett/nedrigging av tidtaker-utstyret.

- Merking av løypene skal fjernes rett etter løpet. Dette for å unngå at det blåser ut i terrenget eller blir revet ned og spredt.

- Parkering skal skiltes og opplysninger om hvor dette skal foregå annonseres sammen med arrangementet.

- Det skal skiltes/settes ut bukker om at løp foregår der det skal springe langs veien og ved veikryssinger skal de stå vakter.

Tiltak dere som deltaker skal følge: 

- Hold deg hjemme om du kjenner symptomer på luftveisinfeksjoner og andre sykdomstegn.

- Påmeldingen stenger dagen før løpet.

- Dere vil få ett nytt startnummer for hvert løp.

- Det vil være mulig å hente startnummeret på dagtid på Idrettens hus (IKKE gå inn, send mail eller ring oss før du kommer, så kommer vi ut med nummeret.) og rett før start.

- Deltakerne oppfordres til å møte «ferdig» oppvarmet. Ved eventuell oppvarming på løpsstedet skal dette skje i oppmerket og angitt området.

- Dere er selv ansvarlige for å kaste startnummeret hjemme etter endt løp.

- Vi har ikke mulighet til å oppbevare verdisaker under løpet.

- Det er lov å ta seg ut under løpet, men sørg for at du har nok krefter til å løpe minst 50 meter fra målområdet slik at ingen blir liggende på bakken rett etter målgang.

- At dere forlater området umiddelbart etter endt løp.

- Deltakerne selv har et ansvar for å bidra til smittevern under arrangementet med å overholde både nasjonale, lokale og NBIKs retningslinjer.

- At dere kommer til riktig tid, ikke møt opp 1 time før du skal løpe.

- Avstandsregelen under utholdenhetstrening er minst 2 meter.

- Parker på oppmerket og annonsert området.

- Forlat området som dere fant det, plukk opp eget søppel og kast det hjemme.


Takk for at du er en ansvarlig løper og har satt deg inn i retningslinjene våre.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.