Påmelding til rideuker 2022 er nå åpnet

Postet av Dikemark Rideklubb den 19. Des 2021

Velkommen til rideuke i sommer!
Rideuken varer fra mandag til fredag, kl. 08.00 - 17.00 alle dagene.

I løpet av uken vil vi gjennomgå disse aktivitetene: - Stallstell - Dressur - Sprang - Hestestell - Teori

Kurset legges til rette etter hvilket nivå elevene er på enten det er nybegynner, ridd tidligere eller øvet nivå. Du må være 8 år eller eldre for å kunne delta.

Kurset koster kr. 3.900,-. Depositum på kr. 1000,- må betales ved bestilling. For å delta på rideukene må man være medlem av Dikemark Rideklubb. De som ikke er medlem ved påmelding meldes automatisk inn, og medlemsavgift kommer i tillegg til kursavgiften.  Påmelding er først gyldig når depositum er betalt. Resterende beløp faktureres før rideukestart. Ved avbestilling blir ikke depositumet refundert. Måltider er ikke inkludert. Ta med mat og drikke.

Lurer du på hvordan det er på rideuke? Her er en film om rideuker på Dikemark 2020 - YouTube

Rideleir for voksne: Vi har god erfaring med å lage voksengrupper på rideleirene som får egen oppfølging. Dette har blitt populært og hjelper voksne til å bli mer trygg på hest både i salen og i stallen! Vi har gjerne foreldre på kurs som ønsker å lære mer om hest for å ta del i barnas hobby, voksne som vil ta opp igjen barndommens ridegleder eller øvede ryttere som vil utfordre seg selv og ri intensivt en uke. Ta gjerne kontakt for å høre mer!

Du kan velge mellom fire forskjellige rideuker: - uke 25, uke 26, uke 31 og uke 32.

Påmelding sendes til rideskolen info@dikemarkrideskole.no 


Smittevern på anlegget - pr. 15. desember 2021

Postet av Dikemark Rideklubb den 14. Des 2021

Som følge av nye nasjonale råd og regler gjelder det nye smittevernregler for opphold på anlegget fra 15. desember 2021:

 • Alle som ferdes i stallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen. Dette for å kunne smittespore. Dette gjelder ikke elever i rideskolen som møter til ordinær time eller for de som følger barn til ordinær ridetime. 
 • Munnbind er påbudt inne i stallen, bortsett fra når du er alene inne i hestens boks. Alle må holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er del av egen husstand. 
 • Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. Det er svært viktig at dette overholdes!
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget.
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart.
 • Det er ingen undervisning for voksne. Ta kontakt med daglig leder for utdeling av hest til egenridning.  

Hestesykdom på Dikemark Rideklubb - Mattilsynet har båndlagt hele anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 13. Aug 2021

**Oppdatert informasjon 29. august 2021**

Den smittsomme hestesykdommen kverke har spredt seg til hovedstallen. Mattilsynet har derfor utvidet båndleggingen av anlegget til å omfatte hele hesteholdet ved Dikemark rideklubb. 

Rideskolen får fortsette sin drift. Kverke smitter ikke til mennesker eller dyr som ikke tilhører hestefamilien (hest, esel, muldyr). 

Det er svært viktig at smitten ikke spres til andre hestehold. De som ferdes steder hvor det er andre hester, må være forsiktige og helst unngå å besøke andre hestehold. Vi må også gjøre vårt aller beste for å forhindre smitte internt på anlegget. 

Smitte overføres ved kontakt mellom hester og ved felles utstyr. Mennesker som håndterer hester og utstyr kan spre smitte. 

Følgende regler og rutiner gjelder i stallene og uteområdene til Dikemark rideklubb:

- Alle som ferdes på anlegget må skifte klær og sko og vaske seg før de besøker steder der det ferdes andre hester og dyr i hesterasen. 

- Ikke ta på hester du ikke har ansvar for å ri eller stelle.

- Ingen hester som står oppstallet på anlegget, kan forlate det inntil ny beskjed gis. 

- Ingen hester fra andre staller får besøke anlegget. 

- Hestene på anlegget deles i tre besetninger som ikke skal ha kontakt: 1) friske rideskolehester 2) friske privathester 3) syke hester. Dette innebærer blant annet:

- Kun ansatte og ryttere i rideskolen har adgang til skolehestdelen av stallen. De som skal ri på ridetime, går inn i skoleheststallen via ridehuset.

- Kun ansatte og eiere av privathester har adgang til privatheststallen. 

- Syke hester samles i uteboksene. Ingen må nærme seg disse hestene uten avtale med daglig leder. Kun ansatte og eiere med opplæring skal fore og håndtere disse hestene.

Det er utarbeidet egne rutiner for ansatte og private oppstallører for å sikre at det ikke blir kontakt mellom besetningene. Disse er kommunisert direkte til dem det gjelder.

Daglig leder Hilde Moufflet

29. august 2021 
Smittevern på anlegget og tilbud i rideskolen fra 16. juni 2021

Postet av Dikemark Rideklubb den 16. Jun 2021

** Teksten er oppdatert 16. juni etter at Asker kommune opphevet sine egne lokale regler. Dikemark rideklubb følger nå gjeldende nasjonale regler og anbefalinger**

Smitterisikoen er under løpende vurdering. Alle endringer vil kommuniseres på Dikemark rideklubb sine hjemmesider samt på våre Facebook sider. 

NB! Vi ber om at det ikke parkeres foran ridehuset og at biltrafikk inn til klubben begrenses så mye som mulig, av hensyn til sikkerheten for dem som rir på utebanen eller skal på ridetur. 

Bakgrunn

Riding generelt skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr enten i store uisolerte haller eller utendørs, og det er begrenset nærkontakt mellom mennesker, særlig sittende på hest.

   
Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Dikemark rideskole driver sin aktivitet i et uisolert ridehus på 20x60 meter med meget høyt til taket. Når temperaturen tillater det, står store dører åpne fra morgen til seint på kvelden. Risiko for smitte er derfor relatert til perioden før og etter selve ridetimen hvor elevene skal ankomme anlegget og skal få utdelt hest, og når elevene skal forlate stallen.

Fra onsdag 16. juni vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Alle timer i rideskolen går inne i ridehuset. Elever går inn via ridehuset, hester utdeles ved salrommet, alle klargjør hesten sin selv. En foresatt kan følge med yngre barn som har behov for hjelp til å klargjøre hesten sin. Det skal holdes 1 meter avstand til andre.
 • Rideskolens ordinære timer har sommerferie fra 19. juni. Oppstart ordinære ridetimer blir mandag 16. august. Timer som ikke er gjennomført i perioden mars 2020-juni 2021 på grunn av koronarestriksjoner i rideskolens drift, kan tas igjen fram til jul 2021. Ridetimer kan ikke tas igjen når fast ridetime er sagt opp (ref. medlemsvilkår og vilkår for ridetimer).
 • Fra mandag 21. juni arrangeres rideuker fire uker i perioden juni-august.

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Hovedstallen er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Ansatte, privatoppstallører, faste forryttere og deltakere på rideuker har adgang til hovedstallen. Elever i rideskolen og evt. foresatte (se over) går inn i rideskolestallen via ridehuset.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. Dette gjelder ikke elever i rideskolen som møter til ordinær time eller som deltar på rideuke.
 • Munnbind er ikke lenger påbudt inne i stallen, men alle MÅ holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er del av egen husstand. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. Dersom vi observerer at det ikke blir overholdt 1 meter avstand, vil personer måtte forlate anlegget, og munnbindpåbud i stallen vil bli vurdert gjeninført. Det er svært viktig at dette overholdes, slik at vi unngår at ansatte og hesteeiere/ryttere smittes eller kommer i karantene.
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er kun åpen for ansatte og deltakere på rideuker.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Ledelsen og styret i Dikemark rideklubb
God sommer!

Postet av Dikemark Rideklubb den 15. Jun 2021

Rideskolen er inne i sin siste uke, med siste dag med ordinære kurs fredag 18. juni. Rideskolen starter med høstens kurs mandag i uke 33, dvs, 16 august. Det er noen få plasser igjen. For påmelding, se nærmere informasjon her

Fra mandag 21-25 juni blir det rideuke (full), deretter rideuke fra 28. juni til 2. juli (noen plasser Lett øvet 1 og opp), rideuke 2. til 6. august (noen plasser Lett øvet 1 og opp) og rideuke 6. til 10. august (full). For informasjon om rideuker, se her.

Vi ønsker alle god sommer og velkommen tilbake til riding.

Vennlig hilsen 

Hilde Moufflet

Daglig leder
Klubbstevner i dressur og sprang

Postet av Dikemark Rideklubb den 3. Jun 2021

Endelig kan vi igjen invitere klubbens medlemmer til stevne. Vi gleder oss og håper å se mange elever prøve seg i dressur og sprang! 

Lørdag 19. juni blir det klubbstevne i dressur med klassene LA:1, LB:2, LC:2. Invitasjon til klubbstevne i dressur 19 juni 2021.pdf.

Søndag 20. juni blir det klubbstevne i sprang med klassene 60, 70, 80 og 90 cm. Høyere klasser settes opp dersom det er interesse for det. Invitasjon til klubbstevne i sprang 20.juni 2021.pdf

Fredag 18. juni er det dugnad for alle startende og foresatte fra klokka 18:00, og vi oppfordrer ryttere og foreldre til også å sette seg opp på oppgaver under stevnet (liste er hengt opp i stallen). Vi har oppgaver til alle, både dem som har gjort dette før og dem som er med for første gang.

Startavgift er 130 kroner og hesteleie for rideskolehest er 125 kroner, per klasse. Betaling på Vipps 13361.  

Påmelding skjer ved å skrive deg opp på listene ved inngangen til stallen eller på e-post dikestevne@hotmail.com. For deltakere under 16 år må foresatte bekrefte at stevneinvitasjonen er lest. Stevneinvitasjoner er lenket i teksten over, og den er også publisert i klubbens facebookgruppe. I påmeldingen ønsker du deg hvilken rideskolehest du vil ri og hvilke klasser. Hilde og Tone fordeler rideskolehestene. Påmeldingsfrist er 16. juni klokka 20:00, men vi oppfordrer alle til å melde seg på tidligere enn det. Det vil være begrenset antall plasser på grunn av coronarestriksjoner og tilgang på rideskolehester. 


Påmeldingen starter for rideskoleåret 2021-2022

Postet av Dikemark Rideklubb den 19. Mai 2021

Nå er det på tide å fornye ridetimene for kommende rideskoleår. Vi fyller opp ridetimene fortløpende, og tar hensyn til gruppesammensetning av ryttere og tilgjengelige hester, så her er det viktig å melde seg på de timene du ønsker. Påmelding skjer ved å fylle ut påmeldingsskjema

Vilkårene for medlemskap og ridetimer i klubben er oppdatert, og vi ber alle sette seg inn i dem før de melder seg på ridetime for neste skoleår. 

Prisene er noe justert for å dekke økte kostnader. Husk på å bruke Asker kommunes ordning med fritidskort for barn og ungdom under 18 år. Denne dekker inntil 1000 kroner i treningsavgifter per halvår. Det gjelder kun for enkelte skoler. Mer informasjon på Asker kommune sin hjemmeside

Ved spørsmål så ber vi om at du sender e-post til info@dikemarkrideklubb.no.

Velkommen tilbake etter skoleferien!

Vennlig hilsen 

Hilde Moufflet, daglig leder for Dikemark rideskole

Rideskolens tilbud fra 26/4 og smittevern på anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 24. Apr 2021

** Teksten er oppdatert 24. april etter at det har kommet nye regler for Asker kommune**

Smitterisikoen er under løpende vurdering. Alle endringer vil kommuniseres på Dikemark rideklubb sine hjemmesider samt på våre Facebook sider. 

NB! Vi ber om at det ikke parkeres foran ridehuset og at biltrafikk inn til klubben begrenses så mye som mulig, av hensyn til sikkerheten for dem som rir på utebanen eller skal på ridetur. 

Bakgrunn

Riding generelt skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr enten i store uisolerte haller eller utendørs, og det er begrenset nærkontakt mellom mennesker, særlig sittende på hest.

  Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Dikemark rideskole driver sin aktivitet i et uisolert ridehus på 20x60 meter med meget høyt til taket. Så snart temperaturen tillater det, står store dører åpne fra morgen til seint på kvelden. Risiko for smitte er derfor relatert til perioden før og etter selve ridetimen hvor elevene skal ankomme anlegget og skal få utdelt hest, og når elevene skal forlate stallen.

Fra mandag 26. april vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Rideskolen er åpen for alle. Det vil foregå ridetimer i ridehuset for alle timer med ryttere kun under 20 år. For timer der det deltar voksne, vil ridingen skje på utebanen. Alle møter til sin vanlige time. 
 • Alle som ikke kommer til sinfaste time, må gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. 
 • Alle som ikke kommer til sinfaste time, må gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. At beskjed gis innen dette tidspunktet er nødvendig for at vi skal kunne benytte disse timene til dem som ønsker å ta igjen timer.
 • Det blir mulighet å ta igjen koronatimer når det er fravær på de vanlige timene. Send e-post til info@dikemarkrideskole.no fo rå avtale å ta igjen timer. Det vil også bli satt opp timer i helger og offentlige fridager, beskjed om ekstraordinære ridetimer i helgene gis i Facebookgruppa. Timer som ikke er gjennomført tidligere på grunn av korona, kan tas igjen fram til jul.
 • Det er ikke mulig med ridebursdag.
 • Endringer kan komme på kort varsel. 

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Anlegget er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Kun ansatte, privatoppstallører og faste forryttere har adgang til hovedstallen. Disse klargjør hester til andre som skal ri.
 • Rideskoleelever venter utenfor ridehuset og får nærmere beskjed der av sin ridelærer. Kun personer fra samme husstand som skal leie eget barn eller hjelpe det opp på hesten, kan følge med elever. Det brukes hansker ved riding. Elever går inn og ut av ridehuset via hoveddøra til ridehuset (ikke gjennom stallen). (justert 26/4)
 • Munnbind skal brukes av alle, med unntak av barn på knøttetimer og under riding. 
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. 
 • Privatoppstallører kan få bistand fra personer i samme husstand.
 • Alle må vise stor aktsomhet og personer fra ulike husstander må holde 2 meter avstand til hverandre. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er stengt.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Ledelsen og styret i Dikemark rideklubb

24. april 2021
Rideskolens tilbud fra 16/3 og smittevern på anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 16. Mar 2021

** Teksten er oppdatert 16. mars etter at det har kommet nye regler for Viken **

Smitterisikoen er under løpende vurdering. Alle endringer vil kommuniseres på Dikemark rideklubb sine hjemmesider samt på våre Facebook sider. 

NB! Vi ber om at det ikke parkeres foran ridehuset og at biltrafikk inn til klubben begrenses så mye som mulig, av hensyn til sikkerheten for dem som skal på ridetur. 

Bakgrunn

Riding generelt skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr enten i store uisolerte haller eller utendørs, og det er begrenset nærkontakt mellom mennesker, særlig sittende på hest.

  Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Dikemark rideskole driver sin aktivitet i et uisolert ridehus på 20x60 meter med meget høyt til taket. Så snart temperaturen tillater det, står store dører åpne fra morgen til seint på kvelden. Risiko for smitte er derfor relatert til perioden før og etter selve ridetimen hvor elevene skal ankomme anlegget og skal få utdelt hest, og når elevene skal forlate stallen.

Fra tirsdag 16. mars vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Rideskolen er delvis stengt. Det vil foregå ridetimer for barn og unge under 20 år fra Asker kommune utendørs i form av turriding eller på utebanen når det er mulig. Alle møter i utgangspunktet til sin vanlige time, se nærmere informasjon i punktene under. 
 • Elever fra lett øvet II og voksne over 20 år fra Asker rir hester individuelt i ridehuset etter avtale med daglig leder, for å sikre at hestene får nødvendig gjennomriding av hensyn til sikkerhet og hestevelferd. Kontakt daglig leder på info@dikemarkrideskole.no.
 • For flere grupper vil den halvårlige teoritimen i hvert kurs gjennomføres digitalt. Beskjed vil bli gitt direkte av din ridelærer.
 • Det er ikke mulig med ridebursdag.
 • Timer som ikke gjennomføres på grunn av korona, kan tas igjen fram til jul. Det vil bli satt opp ekstra ridetimer i helger og offentlige fridager når vi kan øke aktiviteten i rideskolen. 
 • Barn og unge under 20 år i Asker kommune, som ikke kommer til sin faste time, må gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. 
 • Beskjeder gis fortløpende i klubbens Facebookgruppe. Daglig beskjed kommer klokka tolv hver dag. Endringer kan komme på kort varsel. 

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Anlegget er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Kun ansatte, privatoppstallører og faste forryttere har adgang til hovedstallen. Disse klargjør hester til andre som skal ri.
 • Rideskoleelever venter utenfor ridehuset og får nærmere beskjed der av sin ridelærer. Kun personer fra samme husstand som skal leie eget barn eller hjelpe det opp på hesten, kan følge med elever. Det brukes hansker ved riding. 
 • Munnbind skal brukes av alle, med unntak av barn på knøttetimer og under riding. 
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. 
 • Privatoppstallører kan få bistand fra personer i samme husstand.
 • Alle må vise stor aktsomhet og personer fra ulike husstander må holde 2 meter avstand til hverandre. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er stengt.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Ledelsen og styret i Dikemark rideklubb

16. mars 2021
Rideskolens tilbud fra 3/2 og smitteverntiltak på anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 1. Feb 2021

** Teksten er oppdatert 17. februar. Endringer i enkelttiltak er markert.**

Smitterisikoen er under løpende vurdering og rideskolen kan delvis stenge eller stenges helt hvis smittesituasjonen krever det, samt at nasjonale og kommunale pålegg endres. Rideskolen vil også vurderes stengt eller delvis stengt hvis smittevernreglene på rideskolen ikke overholdes. Alle endringer vil kommuniseres på Dikemark rideklubb sine hjemmesider samt på våre Facebook sider. 

Bakgrunn

Riding generelt skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr enten i store uisolerte haller eller utendørs, og det er begrenset nærkontakt mellom mennesker, særlig sittende på hest.

 Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Dikemark rideskole driver sin aktivitet i et uisolert ridehus på 20x60 meter med meget høyt til taket, og risiko for smitte er derfor relatert til perioden før og etter selve ridetimen hvor elevene skal ankomme anlegget og skal få utdelt hest, og når elevene skal forlate stallen.

Fra onsdag 3. februar vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Rideinstruksjon i ridehuset for alle. Ridetimene går som vanlig. Se nedenfor om utdeling av hester mv. (justert 1/2)
 • For flere grupper vil den halvårlige teoritimen i hvert kurs gjennomføres digitalt. Beskjed vil bli gitt direkte av din ridelærer.
 • Det er mulig med ridebursdag med inntil ti personer tilstede. Kafeen er stengt, så bespisning er ikke mulig.
 • Timer som ikke gjennomføres på grunn av korona, kan tas igjen fram til sommeren. Det vil bli satt opp ekstra ridetimer i helger og offentlige fridager når vi kan øke aktiviteten i rideskolen. 
 • Hvis du ikke møter til din faste time, må du gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. 
 • Beskjeder gis fortløpende i klubbens Facebookgruppe. Endringer kan komme på kort varsel.

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Anlegget er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Kun ansatte, privatoppstallører og faste forryttere har adgang til hovedstallen. 
 • Rideskoleelever venter utenfor ridehuset. De kan gå inn i ridehuset når ridelærer åpner døra (viktig å vente, for å unngå å skremme hestene). Kun personer fra samme husstand som skal leie eget barn eller hjelpe det opp på hesten, kan følge med elever. Hestene deles ut og blir overtatt inne i ridehuset. Det brukes hansker ved riding. 
 • Munnbind skal brukes av alle, med unntak av barn på knøttetimer og under riding. 
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. 
 • Privatoppstallører kan få bistand fra personer i samme husstand (justert 17/2). 
 • Alle må vise stor aktsomhet og personer fra ulike husstander må holde minst 1 meter avstand til hverandre ved passering og minst 2 meter ved stallarbeid. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er stengt.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Ledelsen og styret i Dikemark rideklubb

17. februar 2021
Oppdatert informasjon 24/1 om rideskolenstilbud kommende uke

Postet av Dikemark Rideklubb den 24. Jan 2021

Regjeringen har vedtatt at voksne over 20 år ikke tillates å drive organisert trening. Dette vil gjelde i rideskolen kommende uke: • ansatte og faste forryttere vil klargjøre hestene til timer. Vi fortsetter å følge smittevernreglene som finnes på hjemmesiden (følg linken). Dette er ekstra viktig i den situasjonen vi har nå. • voksne på 20 år og eldre kan IKKE komme på ridetimene sine kommende uke. • barn og unge under 20 år kan komme som vanlig • elever under 20 år på lett øvet II og oppover kan ta igjen koronatimer på mandag 19:30-20:15; tirsdag 19:30-20:15; onsdag 18:45-19:30. Send e-post til info@dikemarkrideskole.no innen klokka 12 samme dag for å melde dere på. • Enkelte skolehester må ris igjennom på formiddagstid. Voksne som har anledning til dette, kan sende mail for å avtale. Dette gjelder alle dager, men særlig tirsdag og fredag. HUSK: barn og unge under 20 år som ikke kommer på sin vanlige ridetime, må sende e-post til info@dikemarkrideskole.no innen klokka 10 samme dag. Timer blir krysset ut for dem som ikke melder fra innen fristen.Rideskolens tilbud fra 25/1 og smitteverntiltak på anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 18. Jan 2021

** Teksten er oppdatert 22. og 24. januar. Endringer i enkelttiltak fra forrige oppdatering er markert.**

Smitterisikoen er under løpende vurdering og rideskolen kan delvis stenge eller stenges helt hvis smittesituasjonen krever det, samt at nasjonale og kommunale pålegg endres. Rideskolen vil også vurderes stengt eller delvis stengt hvis smittevernreglene på rideskolen ikke overholdes. Alle endringer vil kommuniseres på Dikemark rideklubb sine hjemmesider samt på våre Facebook sider. 

Bakgrunn

Riding generelt skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr enten i store uisolerte haller eller utendørs, og det er begrenset nærkontakt mellom mennesker, særlig sittende på hest.

 Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Dikemark rideskole driver sin aktivitet i et uisolert ridehus på 20x60 meter med meget høyt til taket, og risiko for smitte er derfor relatert til perioden før og etter selve ridetimen hvor elevene skal ankomme anlegget og skal få utdelt hest, og når elevene skal forlate stallen.

Fra mandag 25. januar vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Rideinstruksjon i ridehuset for alle under 20 år. (justert 24/1)
 • For flere grupper vil den halvårlige teoritimen i hvert kurs gjennomføres digitalt. Beskjed vil bli gitt direkte av din ridelærer.
 • Det er mulig med ridebursdag med inntil ti personer tilstede. Kafeen er stengt, så bespisning er ikke mulig (justert 22/1)
 • Timer som ikke gjennomføres på grunn av korona, kan tas igjen fram til sommeren. Det vil bli satt opp ekstra ridetimer i helger og offentlige fridager når vi kan øke aktiviteten i rideskolen. 
 • Hvis du ikke møter til din faste time, må du gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. 
 • Beskjeder gis fortløpende i klubbens Facebookgruppe. Endringer kan komme på kort varsel. (justert 22/1)

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Anlegget er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Kun ansatte, privatoppstallører og faste forryttere har adgang til hovedstallen (justert 22/1). 
 • Rideskoleelever venter utenfor ridehuset. De kan gå inn i ridehuset når ridelærer åpner døra (viktig å vente, for å unngå å skremme hestene). Kun personer fra samme husstand som skal leie eget barn eller hjelpe det opp på hesten, kan følge med elever. Hestene deles ut og blir overtatt inne i ridehuset. Det brukes hansker ved riding. 
 • Munnbind skal brukes av alle, med unntak av barn på knøttetimer og under riding. 
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. 
 • Privatoppstallører kan være én person per hest, og i tillegg én fra samme husstand for å bistå ryttere under 20 år.
 • Alle må vise stor aktsomhet og personer fra ulike husstander må holde minst 1 meter avstand til hverandre ved passering og minst 2 meter ved stallarbeid. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er stengt.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Ledelsen og styret i Dikemark rideklubb

24. januar 2020
Rideskolens tilbud fra 11/1 og smittevern på anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 9. Jan 2021

Riding skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr, som krever daglig stell og trening. Ridning havner derfor i et krysningspunktet mellom dyrevelferd og sport. Ridning er også annerledes enn en rekke andre idretter, da muligheten for nærkontakt mellom mennesker er liten, særlig sittende på hest.

 Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Regjeringen anbefalte den 3. januar at all organisert trening og fritidsaktiviteter innendørs utsettes til etter 18. januar. Asker kommune henstiller til det samme. Dikemark rideklubb stoppet umiddelbart rideinstruksjon i rideskolen. Styret og daglig leder ser imidlertid at dette er et lite hensiktsmessig tiltak med hensyn til smittevern, og et tiltak som går ut over hestevelferden og sikkerhet. 

Vi har 36 hester på anlegget, hvorav 18 rideskolehester. Hestene fores fire ganger om dagen, må i paddock ute, stelles og trenes. Vi trener hestene i uisolert ridehus på 20x60 meter. Riding i hall er definert som utendørsaktivitet i Lier kommune, mens det er definert som innendørs i Asker. Asker kommune tillater riding utendørs, samt rideundervisning for barn og ungdom under 20 år inne, og at voksne gjør stallarbeid og rir individuelt. Rideundervisning sikrer hestevelferd og sikkerhet.

Vi starter opp igjen rideskolen, med begrensninger og forsterkede smitteverntiltak som vi hadde våren 2020 i tillegg til de nye som er innført i høst (eks. bruk av munnbind). 

Fra mandag 11. januar vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Rideinstruksjon i ridehuset for unge under 20 år i rideskolen på alle nivåer.
 • Ridetimer vil også foregå ute i form av turriding og riding på utebanen når det er mulig
 • Voksne over 20 år rir hester ute og i ridehuset individuelt etter avtale med daglig leder.
 • For flere grupper vil den halvårlige teoritimen i hvert kurs gjennomføres digitalt. Beskjed vil bli gitt direkte av din ridelærer.
 • Det er ikke mulig med ridebursdag inntil videre
 • Timer som ikke gjennomføres på grunn av korona, kan tas igjen fram til sommeren. Det vil bli satt opp ekstra ridetimer i helger og offentlige fridager når vi kan øke aktiviteten i rideskolen. 
 • Hvis du ikke møter til din faste time, må du gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. 
 • Beskjeder gis fortløpende i klubbens Facebookgruppe, og en daglig beskjed kommer før klokka tolv. Endringer kan komme på kort varsel.

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Anlegget er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Kun ansatte, privatoppstallører, faste forryttere og voksne som skal ri individuelt har adgang til stallen. 
 • Rideskoleelever venter utenfor ridehuset. De kan gå inn i ridehuset når ridelærer åpner døra (viktig å vente, for å unngå å skremme hestene). Kun personer fra samme husstand som skal leie eget barn eller hjelpe det opp på hesten, kan følge med elever. Hestene deles ut og blir overtatt inne i ridehuset. Det brukes hansker ved riding. 
 • Munnbind skal brukes av alle, med unntak av barn på knøttetimer og under riding 
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. 
 • Privatoppstallører kan være én person per hest, og i tillegg én fra samme husstand for å bistå ryttere under 20 år.
 • Alle må vise stor aktsomhet og personer fra ulike husstander må holde minst 1 meter avstand til hverandre ved passering og minst 2 meter ved stallarbeid. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er stengt.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Styret i Dikemark rideklubb

8 januar 2020
Rideskolens tilbud fra 4/1

Postet av Dikemark Rideklubb den 4. Jan 2021

Rideskolen vil i tråd med regjeringens nye anbefalinger ikke tilby rideinstruksjon i perioden fram til 18. januar. Isteden vil ridetimene bli gjennomført digitalt for knøtt til lett øvet 1. Elever fra lett øvet 2 og oppover kan ri individuelt, for å lufte hestene. Disse bes ta kontakt med Hilde på telefon 90713554. Vi kommer tilbake med mer informasjon om det digitale tilbudet så snart det er klart.