For å bli medlem må du følge disse 6 punktene: 

1. Fyll ut informasjonskjemaet og send inn. 

2. Godkjenning av navn: Når skjemaet på punkt 1 er sendt inn, så vil vi sende inn navnet på bedriftsidrettslaget til godkjenning. Navnet skal godkjennes av Norges Idrettsforbund. Dere får en tilbakemelding så snart saken er behandlet av Idrettsforbundet.

3. Dere arranger et stiftelsesmøte. Dette blir en historisk dag, og det må lages en stiftelsesprotokoll og godkjenne loven for BIL.

             Stiftelsesprotokoll mal.docx

             Lovnorm - enklere idrettslag pr. 2022.docx

             Lovnorm - ordinære idrettslag pr. 2022.docx

På stiftelsesmøte må laget velge minimum 3 personer til styret. De som velges til styret må gå inn å registrere seg i Min Idrett og verifisere seg der (hvis de ikke ligger der fra før). Dette gjøres her: https://minidrett.nif.no/  (Min idrett er personlig og ingen andre har tilgang til de opplysningene som ligger inne, vi vil kun se navn og kontaktinformasjon). Det er viktig at de tre tar godt vare på brukernavn og passord, da Min Idrett gir tilgang til Idrettens systemer.

 

4. Registrere laget i Brønnøysundregisteret. Se vedlegg for hvordan dette gjøres.
Registrering av Bil i Br reg.pptx

5. Send inn org.nr. og stiftelsesprotokoll. Dere har fått org.nr. sender dere dette inn sammen med stiftelsesprotokollen til Bedriftsidretten Nordland, så tar vi innmeldingen videre til Nordland Idrettskrets. nordland@bedriftidrett.no 

6. Dere får en bekreftelse på at laget er tatt opp

 

Priser for medlemskontingent pr. år:

Medlemmer

Pris fom 2018

Under 11

1800

11-25

2600

26-50

3700

51-100

5500

101-200

7700

201-500

8800

501- og fl.

12000