BIB-Cup 2022

BIB-Cup 2022


Arrangør: Nordland Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 05.02.2022 23:00

Påmelding

Dette arrangementet er underlagt regelverket til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Bedriftsidrettsforbund. Dette omfatter også NIFs antidopingregelverk.En sak som gjelder et mulig brudd på idrettens regelverk, vil bli behandlet av NIFs domsorganer, og eventuelt med endelig virkning i Idrettens voldgiftsrett, dersom saken gjelder brudd på antidopingregelverket. Brudd på reglene kan medføre sanksjoner, bl.a. utelukkelse fra all idrettslig aktivitet under NIF herunder Norges Bedriftsidrettsforbund. For mer informasjon se her.

Navn på klubben du er medlem i

Deltakerens epostadresse

Deltakerens mobilnr.


Levert av IdrettenOnline